โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ
เลือกปี
รางวัลทั้งหมด
TQC Plus: Operation
PTTLNG รับรางวัล TQC Plus: Operation

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) นับเป็นอีกรางวัลอันทรงเกียรติ ที่เป็น เครื่องหมายแสดงถึงการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศระดับสากล โดย คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นรับรางวัลจากคุณธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Thailand Quality Award 2022 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นับเป็นปีที่ 5 ที่ PTTLNG ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จึงเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการดำเนิน งานขององค์กรและพนักงานทุกคนที่พร้อมจะเดินหน้าปรับปรุงการปฏิบัติการอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยืนหยัดท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่ง ความภาคภูมิใจและความสำเร็จ ที่มอบให้กับองค์กรและพนักงานทุกคน

อ่านเพิ่มเติม
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ
PTTLNG รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คุณนรา โตแย้ม ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นตัวแทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 จากคุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  ในฐานะองค์กรที่มี การบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ระดับประเทศ  สะท้อน ความพยายามในการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์อันเป็นระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ PTTLNG ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
PTTLNG Achieve Thailand Kaizen Award 2022
PTTLNG Achieve Thailand Kaizen Award 2022

วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ และ คุณวิทวัส กลิ่นทโชติ ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา ได้นำทีม Operation (ปค.) และ Maintenance (บร.) เข้าแข่งขันผลงาน Kaizen Improvement ในเวทีการประกวด Thailand Kaizen Award 2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา. ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้รับรางวัลระดับเหรียญทองดังนี้

- กลุ่ม LNG operation excellence (ปค.) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในประเภท Genba Kaizen.

- กลุ่ม Electrical Maintenance and Engineering (บร.) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในประเภท Automation Kaizen.

*ซึ่งจำนวนผลงานที่ผ่านเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีจำนวนทั้งสิ้น 256 กลุ่ม (จาก 87 องค์กรทั่วประเทศ)

อ่านเพิ่มเติม
2021 S&P Global Platts Global Energy Awards Finalist
PTTLNG selected as “2021 S&P Global Platts Global Energy Awards Finalist”

PTTLNG ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล 23rd Global Energy Award 2021 ซึ่งจัดโดย S&P Global Platts ในหมวด Award of Excellence – LNG และได้ส่งผลงานแล้วเสร็จเมื่อ 27 สิงหาคม 2564 ในการนี้ PTTLNG ได้รับแจ้งจากผู้จัด S&P Global Platts ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Finalist) ของการประกวด 23rd Global Energy Award 2021 หมวด Award of Excellence – LNG จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 29 ประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
CSR-DIW Continuous Award
PTTLNG รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564

27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 โดย คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัลจาก คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Award Ceremony PTTLNG ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยได้รับรางวัล CSR–DIW มาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ.2556
อ่านเพิ่มเติม
โครงการโรงงานสีขาว
PTTLNG รับเกียรติบัตรโรงงานสีขาวระดับที่ 1

17 ธันวาคม 2563 คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดใหญ่ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ขึ้นรับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่1 จากคุณสายทิพย์ แสงไฟ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตรฯของ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง เพื่อแสดงถึงว่าสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
อ่านเพิ่มเติม
The Prime Minister’s Industry Award 2020
PTTLNG รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และจัดการพลังงาน ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020)

14 ธันวาคม 2563 คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณสมชาย ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมบำรุงรักษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 รวมจำนวน 2 รางวัล รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน (The Prime Minister’s Industry Award 2020) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ สโมสรกองทัพบก
อ่านเพิ่มเติม
Zero Accident Campaign
PTTLNG รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับทองแดง จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

PTTLNG ได้รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับทองแดง จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คุณประทีป จิตประทักษ์ (รปก.) เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) ระดับทองแดง จากพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
PTTLNG รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ธงขาว ดาวเขียว และธงขาว ดาวทอง จาก กนอ.นิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ธงขาว ดาวเขียว และธงขาว ดาวทอง จากกนอ.นิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และใบประกาศเกียรติคุณ โดย รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่่6 และรางวัลธงขาว-ดาวทอง(ดำเนินการต่อเนื่อง6ปีขึ้นไป)

อ่านเพิ่มเติม
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map