โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Thailand Quality Class : TQC
PTT LNG รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2563 รางวัล Thailand Quality Class : TQC

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2563 รางวัล Thailand Quality Class รางวัลอันทรงเกียรติ ที่เป็น เครื่องหมายแสดงถึงการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล โดย คุณรัตติกูล ปียะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นรับรางวัลจาก คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Thailand Quality Award 2020 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นับเป็นปีที่ 2 ที่ PTTLNG ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งซาติ Thailand Quality Class : TQC ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 จึงเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมันและความตั้งใจในการดำเนิน งานขององค์กรและพนักงานทุกคนที่พร้อมจะเดินหน้าปรับปรุงการปฏิบัติการอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร ให้ก้าวไปสู่ มาตรฐานสากล เพื่อพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยืนหยัดท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยไม่หยุดพัฒนาตนเอง นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่ง ความภาคภูมิใจและความสำเร็จ ที่มอบให้กับองค์กรและพนักงานทุกคน

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map