โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2021 S&P Global Platts Global Energy Awards Finalist
PTTLNG selected as “2021 S&P Global Platts Global Energy Awards Finalist”

PTTLNG ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล 23rd Global Energy Award 2021 ซึ่งจัดโดย S&P Global Platts ในหมวด Award of Excellence – LNG และได้ส่งผลงานแล้วเสร็จเมื่อ 27 สิงหาคม 2564 ในการนี้ PTTLNG ได้รับแจ้งจากผู้จัด S&P Global Platts ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Finalist) ของการประกวด 23rd Global Energy Award 2021 หมวด Award of Excellence – LNG จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 29 ประเทศ

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map