โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

โครงการโรงงานสีขาว
PTTLNG รับเกียรติบัตรโรงงานสีขาวระดับที่ 1

17 ธันวาคม 2563 คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดใหญ่ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ขึ้นรับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่1 จากคุณสายทิพย์ แสงไฟ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตรฯของ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง เพื่อแสดงถึงว่าสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map