โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

The Prime Minister’s Industry Award 2020
PTTLNG รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และจัดการพลังงาน ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020)

14 ธันวาคม 2563 คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณสมชาย ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมบำรุงรักษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 รวมจำนวน 2 รางวัล รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน (The Prime Minister’s Industry Award 2020) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ สโมสรกองทัพบก

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map