โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
PTTLNG รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ธงขาว ดาวเขียว และธงขาว ดาวทอง จาก กนอ.นิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ธงขาว ดาวเขียว และธงขาว ดาวทอง จากกนอ.นิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และใบประกาศเกียรติคุณ โดย รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่่6 และรางวัลธงขาว-ดาวทอง(ดำเนินการต่อเนื่อง6ปีขึ้นไป)

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map