โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

PTTLNG รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565
PTTLNG รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 โดย คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ รับรางวัลจาก คุณวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นับเป็นปีที่ 10 ที่ PTTLNG ได้รับรางวัล CSR – DIW ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จึงเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจใน การดำเนินงานขององค์กรและพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรมรักษามาตรฐานและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียง

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map