โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สาขา Smart Energy Saving
รางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สาขา Smart Energy Saving

คุณสมชาย ระมาศ รองฯ วิศวกรรมและบำรุงรักษา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality” รับมอบรางวัล โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สาขา Smart Energy Saving

วันที่ 30 กันยายน 2565 - นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality” พร้อมด้วย ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรี, รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ., นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. และ ส.อ.ท. เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร สำหรับงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 “Eco Innovation Forum 2022” นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ.และ ส.อ.ท เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้แก่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม/ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้มีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้รับการรับรอง ระดับ Eco-World Class จำนวน 6 แห่ง, ระดับ Eco-Excellence จำนวน 20 แห่ง, Eco-Champion จำนวน 38 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 2 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory) จำนวน 70 แห่ง และโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 132 แห่ง, โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น จำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง Water Footprint อีกจำนวน 10 แห่ง

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map