โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ประกาศเกียรติคุณโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประกาศเกียรติคุณโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

คุณสมชาย ระมาศ รองฯ วิศวกรรมและบำรุงรักษา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบประกาศเกียรติคุณโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 “Eco Innovation Forum 2022 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร และคุณยุทธศาสตร์ พรมแบน ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ โดยคุณปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) และรักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) มอบประกาศเกียรติคุณ “โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ.” ในงาน ECO Innovation Forum 2022

รางวัลอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map