โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

PTTLNG Careers

PTTLNG Careers

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศของเรา งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกของเรา

ร่วมงานกับเรา

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ให้กับประเทศของเรา งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่

Engineer (Base Rayong)


  Qualifications:

 • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
 • Bachelor’s Degree or higher in Mechanical, Chemical, Electrical Engineering or related fields
 • Experience in production and process controlling for gas separation plant, oil refinery or petrochemical industry.
 • English Skill (TOEIC Score > 600)

 • Responsibilities:

 • Prepare a weekly, monthly and yearly maintenance.
 • Control the work to the schedule and standards set.
 • Prepare terms and conditions (TOR)/ specification for control system, equipment and spare parts.


  Qualifications:

 • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
 • Bachelor’s Degree or higher in Mechanical, Chemical, Electrical Engineering or related fields
 • Experience in production and process controlling for gas separation plant, oil refinery or petrochemical industry.
 • English Skill (TOEIC Score > 600)

 • Responsibilities:

 • Prepare a weekly, monthly and yearly maintenance.
 • Control the work to the schedule and standards set.
 • Prepare terms and conditions (TOR)/ specification for control system, equipment and spare parts.
Technician (Base Rayong)

Qualifications :

 • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
 • High Vocational Certificate in Petrochemical, Electrical, Instrumental, Mechanical or Equivalent
 • Experience preferably in petroleum refineries, chemical plants, natural gas processing and power plants.


Responsibilities :

 • Operate the required equipment in the field production area exactly as required in order to achieve.
 • Import and control of machinery - equipment in the field to make machinery - equipment ready for use.
 • Prepare reports and conduct preventive maintenance (Preventive Maintenance) and preventive maintenance (Corrective Maintenance) according to the plan.

 • Qualifications :

  • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
  • High Vocational Certificate in Petrochemical, Electrical, Instrumental, Mechanical or Equivalent
  • Experience preferably in petroleum refineries, chemical plants, natural gas processing and power plants.

  Responsibilities :

  • Operate the required equipment in the field production area exactly as required in order to achieve.
  • Import and control of machinery - equipment in the field to make machinery - equipment ready for use.
  • Prepare reports and conduct preventive maintenance (Preventive Maintenance) and preventive maintenance (Corrective Maintenance) according to the plan.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : recruit@pttlng.com

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map