โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

PTTLNG Careers

PTTLNG Careers

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศของเรา งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกของเรา

ร่วมงานกับเรา

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ให้กับประเทศของเรา งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่

Electrical Engineering

  Qualifications:
  • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
  • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineering or related fields.
  • Experience in equipment maintenance and electrical system.
  • English Skill (TOEIC Score > 600)


  Responsibilities:
  • Prepare a weekly, monthly and yearly maintenance plan for electrical equipment.
  • Control the work of electrical technicians to the schedule and standards set.
  • Prepare terms and conditions (TOR)/ specification for control system, electrical equipment and spare parts.


  Qualifications:
  • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
  • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineering or related fields.
  • Experience in equipment maintenance and electrical system.
  • English Skill (TOEIC Score > 600)


  Responsibilities:
  • Prepare a weekly, monthly and yearly maintenance plan for electrical equipment.
  • Control the work of electrical technicians to the schedule and standards set.
  • Prepare terms and conditions (TOR)/ specification for control system, electrical equipment and spare parts.


Terminal Operation Officer

  Qualifications:
  • Age not over 30 years.
  • Bachelor’s degree in Petrochemical, Electrical, Instrumental, Mechanical or Equivalent or related fields.
  • At least 3 years' experience in working on port, transport petroleum, oil and gas or experience in working on tanker (If any).
  • English Skill (TOEIC Score > 600)


  Responsibilities: 
  • Control the receipt, storage and dispensing of products. to deliver the products in accordance with the agreement.
  • Analyze for abnormalities in production processes and equipment and report to the chief production supervisor to reduce the problem of Break Down of equipment.
  • Perform the duties of the emergency response team according to the company's fire prevention and suppression plan.

  Qualifications:
  • Age not over 30 years.
  • Bachelor’s degree in Petrochemical, Electrical, Instrumental, Mechanical or Equivalent or related fields.
  • At least 3 years' experience in working on port, transport petroleum, oil and gas or experience in working on tanker (If any).
  • English Skill (TOEIC Score > 600)

  Responsibilities: 
  • Control the receipt, storage and dispensing of products. to deliver the products in accordance with the agreement.
  • Analyze for abnormalities in production processes and equipment and report to the chief production supervisor to reduce the problem of Break Down of equipment.
  • Perform the duties of the emergency response team according to the company's fire prevention and suppression plan.


Technician

  Qualifications:
  • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
  • High Vocational Certificate in Petrochemical, Electrical, Instrumental, Mechanical or Equivalent.
  • Experience preferably in petroleum refineries, chemical plants, natural gas processing and power plants.


  Responsibilities:
  • Prepare reports and conduct preventive maintenance (Preventive Maintenance) and preventive maintenance (Corrective Maintenance) according to the plan.
  • Perform a major maintenance on the operation of the operating system.
  • Implementation of standards for quality, safety, occupational health, environment in order to meet the inevitable legal and policy requirements.

  Qualifications:
  • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
  • High Vocational Certificate in Petrochemical, Electrical, Instrumental, Mechanical or Equivalent.
  • Experience preferably in petroleum refineries, chemical plants, natural gas processing and power plants.


  Responsibilities:
  • Prepare reports and conduct preventive maintenance (Preventive Maintenance) and preventive maintenance (Corrective Maintenance) according to the plan.
  • Perform a major maintenance on the operation of the operating system.
  • Implementation of standards for quality, safety, occupational health, environment in order to meet the inevitable legal and policy requirements.

ICT Strategy Officer

Qualifications :

• Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
• Bachelor's degree in Information & Technology Management, MIS, IT, Computer, Electrical, instrumentation engineering or related fields.
• Knowledge and skills in computer system supervision, Hardware, Software, Infrastructure.
• English Skill (TOEIC Score > 600)


Responsibilities :
• Develop, design and implement technology to establish the capabilities required for a digital enterprise.
• Manage overall users of the system to be efficient and continual with the business.
• Perform in accordance with the standards of quality, safety, occupational health and environment to comply with regulatory requirements, laws and corporate policies.


Qualifications :

• Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
• Bachelor's degree in Information & Technology Management, MIS, IT, Computer, Electrical, instrumentation engineering or related fields.
• Knowledge and skills in computer system supervision, Hardware, Software, Infrastructure.
• English Skill (TOEIC Score > 600)


Responsibilities :
• Develop, design and implement technology to establish the capabilities required for a digital enterprise.
• Manage overall users of the system to be efficient and continual with the business.
• Perform in accordance with the standards of quality, safety, occupational health and environment to comply with regulatory requirements, laws and corporate policies.

Mechanical Engineer

Qualifications :
• Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
• Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related fields.
• Knowledge of API, ASTM, ASME, ANSI, ISO standards, etc.
• English Skill (TOEIC Score > 600)


Responsibilities :
• Preventive maintenance planning, scheduled maintenance, maintenance budgeting and make recommendations to decide on a maintenance schedule.
• Failure root cause analysis of machinery - mechanical equipment. and suggest appropriate improvement methods.
• Control the work of technicians to the schedule and standards set.

  Qualifications :
  • Age not over 30 years. (New Graduate Are Welcome)
  • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related fields.
  • Knowledge of API, ASTM, ASME, ANSI, ISO standards, etc.
  • English Skill (TOEIC Score > 600)


  Responsibilities :
  • Preventive maintenance planning, scheduled maintenance, maintenance budgeting and make recommendations to decide on a maintenance schedule.
  • Failure root cause analysis of machinery - mechanical equipment. and suggest appropriate improvement methods.
  • Control the work of technicians to the schedule and standards set.

  Accountant

  Qualifications:
  • Age not over 30 years.
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related fields.
  • At least 2 years of working experience in accounting or auditing.
  • English Skill (TOEIC Score > 600)

  Responsibilities:
  • Receive billing and send information to each department for setting up a request for disbursement approval and collect data systematically
  • Prepare invoices/sales tax invoices in the event that there is a sale of assets or other income in accordance with the regulations / requirements of the Revenue Department within the specified time
  • Prepare information for the preparation of various financial statements, both monthly, quarterly and yearly, as well as the preparation of PTT's consolidated financial statements.

  Qualifications:
  • Age not over 30 years.
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related fields.
  • At least 2 years of working experience in accounting or auditing.
  • English Skill (TOEIC Score > 600)

  Responsibilities:
  • Receive billing and send information to each department for setting up a request for disbursement approval and collect data systematically
  • Prepare invoices/sales tax invoices in the event that there is a sale of assets or other income in accordance with the regulations / requirements of the Revenue Department within the specified time
  • Prepare information for the preparation of various financial statements, both monthly, quarterly and yearly, as well as the preparation of PTT's consolidated financial statements.
  Finance Officer

  Qualifications:

  • Age not over 30 years.
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related fields.
  • At least 2 years of working experience in finance, credit or auditing.
  • English Skill (TOEIC Score > 600)


  Responsibilities:
  • Preparation of financial documents (vouchers, payment checks, foreign money transfers Domestic money transfer (BAHTNET), payment transactions via Cash Management system) for the company's payment.
  • Preparation of Petty Cash Payment Voucher And maintain the amount of petty cash to have a balance for regular payments.
  • Prepare a certificate of withholding income tax and send it to the authorized signatory.


  Qualifications:
  • Age not over 30 years.
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related fields.
  • At least 2 years of working experience in finance, credit or auditing.
  • English Skill (TOEIC Score > 600)


  Responsibilities:
  • Preparation of financial documents (vouchers, payment checks, foreign money transfers Domestic money transfer (BAHTNET), payment transactions via Cash Management system) for the company's payment.
  • Preparation of Petty Cash Payment Voucher And maintain the amount of petty cash to have a balance for regular payments.
  • Prepare a certificate of withholding income tax and send it to the authorized signatory.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : recruit@pttlng.com

  การใช้คุกกี้ของ
  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  site map