โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

Contact Us

ติดต่อเรา

สำนักงานกรุงเทพฯ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 3 อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. +66(0) 2140 1555
Fax. +66(0) 2140 1556
VIEW GOOGLE MAP
สำนักงานมาบตาพุด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำนักงานมาบตาพุด เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Tel. +66(0) 3897 8200 / +66 (0) 3897 8266-7
Fax. +66(0) 3897 8290
VIEW GOOGLE MAP
อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เลขที่ 8/2 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
Tel. +66(0) 3897 8400 / ฉุกเฉิน emergency call +66(0) 3897 8466
Fax. -
VIEW GOOGLE MAP
แบบฟอร์มสอบถาม
ช่องทางการร้องเรียนหรือเบาะแสทุจริต
Tel. Tel. 02 140 1572
หมายเหตุ โปรดระบุรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map