โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

GHGS

ระบบติดตามก๊าซเรือนกระจก

ระบบติดตามก๊าซเรือนกระจก

PTTLNG GREEN HOUSE GASES (GHGS) MONITORING DASHBOARD

PTTLNG มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ขับเคลื่อนและผลักดันความยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนาระบบติดตามการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการต่าง ๆ ภายในบริษัท อาทิ

1. โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 750 กิโลวัตต์
2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาด 30 กิโลวัตต์
3. โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานความร้อนร่วมชนิด Organic Rankine Cycle (ORC) ขนาด 5 เมกะวัตต์
4. โครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้า (In-plant Generator) ขนาด 20 เมกะวัตต์เพื่อใช้ภายใน PTTLNG Terminal (LMPT1)
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยติดตั้งอุปกรณ์ VSD

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map