โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

PTTLNG

กระบวนการ รับ-เก็บ-จ่าย LNG

PTTLNG

การดำเนินงานของสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG

การดำเนินงานของ PTTLNG เริ่มจากการให้บริการรับเรือ LNG เข้าเทียบท่า และดำเนินการขนถ่าย LNG จากเรือลงสู่ถังเก็บสำรอง จากนั้นจะสูบ LNG ออกจากถังนำไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว ให้กลับเป็นก๊าซอีกครั้งด้วยการเพิ่มอุณหภูมิโดยใช้น้ำทะเล หลังจากนั้นก็จะส่งก๊าซไปตามระบบท่อ เข้าสู่การจัดจำหน่าย ต่อไป

การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map