โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
เลือกปี
ผู้บริหารและพนักงาน สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร ปตท.
ผู้บริหารและพนักงาน สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร ปตท. เยี่ยมชม PTTLNG
01/06/2566
23

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. คุณอัมพร ตรีวัชรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และการเงิน (LMPT 2) PTTLNG  ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร ปตท. จำนวน 44 คน ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยคุณอมรเทพ เสาวนิติกุล ผู้จัดการส่วนพาณิชยกิจและลูกค้าสัมพันธ์ ได้บรรยาย “ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PTTLNG และโครงการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็น LNG” หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม Central Control Room และไม้เมืองหนาว ภายใน Climatic Dome อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ PTTLNG เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และประกันภัย รวมถึงระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม
คณะผู้เข้าอบรม PTT Orientation 2023
คณะผู้เข้าอบรม PTT Orientation 2023 เยี่ยมชม PTTLNG
31/05/2566
50

วันที่ 18 และ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. คุณกรกต เจริญศรี ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม PTT Orientation จำนวน 90 คน ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยคุณเกรียงไกร อรัญรัตน์ และคุณภาคิน อัศวศรีวรนันท์ ได้บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PTTLNG และโครงการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็น LNG” หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (Central Control Room) และเยี่ยมชมไม้เมืองหนาว ภายใน Climatic Dome อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ที่นำพลังงานความเย็น ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ประโยชน์กับระบบปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map