โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
เลือกปี
วบส. รุ่นที่ 9 NIDA
วบส. รุ่นที่ 9 NIDA เยี่ยมชม PTTLNG
27/01/2566
20

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16.00-17.30 น. คุณระวิวัฒน์ เถลิงโชค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และการเงิน PTTLNG ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 120 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 และได้เข้าเยี่ยมชม การจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกภายใน Climatic Dome  อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็น LNG ในหลายโครงการ

อ่านเพิ่มเติม
นักเรียนโครงการ 6th KVIS ISF
นักเรียนโครงการ 6th KVIS ISF เยี่ยมชม PTTLNG
27/01/2566
23

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 12.30-15.00 น. คุณกิติภูมิ ตั้งวงษ์พิมุข ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดแห่งที่ 2  PTTLNG ต้อนรับและบรรยายข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ให้กับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และคณะนักเรียนผู้ร่วมงาน 6th KVIS Invitational Science Fair จำนวน 75 คน ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 และรับชมการสาธิตคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติเหลว  หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมไม้เมืองหนาวภายใน Climatic Dome อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เพื่อให้นักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เปิดมุมมองแนวคิดต่อยอดนอกห้องเรียน และมองเห็นเส้นทางการเป็นนักวิจัย

อ่านเพิ่มเติม
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map