โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี
ผู้บริหารและพนักงาน PTTLNGร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมาบชลูด
28/10/2564
291

       28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น.คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการและพนักงาน PTTLNG ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดมาบชลูค ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่ง PTTLNG เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โดยได้ยอดเงินบริจาคเพื่อทำบุญกฐินสามัคคี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 628,669 บาท ถวายวัดมาบชลูด เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ บูรณปฏิสังขรณ์วัด 
       ทั้งนี้ ประเพณีทอดกฐินดังกล่าว PTTLNG ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับกลุ่ม ปตท. มาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆปี โดยจัดหมุนเวียนไปทุกวัดเพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดระยอง ตลอดจนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปควบคู่กับการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวคล้อมภายใต้การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดปีนี้ทางวัดจึงงดการเดินแห่องค์กฐิน และจำกัดผู้ร่วมงาน และขออนุโมทนาบุญมายังพนักงาน PTTLNG ทุกคน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map