โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564
PTTLNG รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
27/10/2564
347

        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 โดย คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัลจาก คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงนอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Award Ceremony
        PTTLNG ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยได้รับรางวัล CSR-DIW มาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ.2556 นับเป็นอีกรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานของพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่พร้อม ๆไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map