โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
PTT LNG รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และด้านแรงงานส้มพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ
18/10/2564
351

        วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณเผ่าพันธ์ ภิระพร ประธานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เป็นตัวแทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดเข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ (ระดับเพชร)ปีที่ 6 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศปีที่ 2 จากนางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ณ ห้องประชมสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ศาลากลางจังหวัดระยองนับเป็นรางวัลที่บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ PTTLNG ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานยิ่งขึ้น

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map