โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2565
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2565 หน่วยงานราชการ
20/12/2564
523

       วันนี้ (20 ธันวาคม 2564 ) ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี้ จำกัด นำโดย คุณนร โตแย้ม ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และคุณภานุพจน์ ประดิษฐพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้าสวัสดีปีใหม่ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์, คุณยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, คุณสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง, คุณวีรวิชญ์ ภมรสมิต พลังงานจังหวัดระยอง และ คุณเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อการทำดำเนินงานของบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตลอดทั้งปี

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map