โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่
ผู้บริหาร PTTLNG เข้าสวัสดีปีใหม่คุณชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดีกรมศุลกากรผจ.กน, ผจ.มป. และ ผจ.วศ. เข้าสวัสดีปีใหม่คุณชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดีกรมศุลกากร และหารือแนวทางการขอผ่อนผันการใช้ถังและ ตารางคำนวปริมาตรความจุประจำถัง LNG ทั้งนี่ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี รวมถึงแนวทางความร่วมมือกัน ระหว่างกรมศุลกากรและ PTTLNG เพื่อร่างระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไปปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป PTTLNG executives congratulate Mr. Chairit Phatsaman, Deputy Director-General of the Customs Department. Kanchanaburi, M.P.R.M. and Ms.P.P. welcomes the new year to Mr. Chairit Phatsaman, Deputy Director-General of the Customs Department. and discuss ways to request a waiver of the use of tanks and The table for calculating the volumetric capacity of the LNG tank is well advised. including the way of cooperation between the Customs Department and PTTLNG in order to draw up clear rules and guidelines for further implementation.
31/12/2564
426

       ผจ.กน, ผจ.มป. และ ผจ.วศ. เข้าสวัสดีปีใหม่คุณชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดีกรมศุลกากร และหารือแนวทางการขอผ่อนผันการใช้ถังและ ตารางคำนวปริมาตรความจุประจำถัง LNG ทั้งนี่ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี รวมถึงแนวทางความร่วมมือกัน ระหว่างกรมศุลกากรและ PTTLNG เพื่อร่างระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไปปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป

ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map