โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมชม PTTLNG
คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 63 เยี่ยมชม PTTLNG
24/05/2565
292

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณวิศานต์ แก้วประสม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา หลักสูตเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 80 คน ในโอกาสเยี่ยมชกิจการ PTTLNG ณ ห้องวังแก้ว และรับชมการสาธิตคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศ และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีความสนใจในงานด้านพลังงาน ได้รับทราบถึงความสำคัญของ PTTLNG ในการเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านความมั่นคงทางพลังงานที่ช่วยพัฒนาประเทศ

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map