โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

Thailand Quality Award 2021 Winner Conference The Excellence of the Future Readiness
PTTLNG ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2021 Winner Conference The Excellence of the Future Readiness ในวันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
19/05/2565
236

        วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ร่วมเสวนาในหัวขัอ "บทบาทของผู้นำระดับสูงในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดคเด่น (TOC Plus) ร่วมกับอีก 4 องค์กร นำเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม การสื่อสารสร้างความผูกพัน การผนักดันเพื่อให้เกิดความสำเร็จ เพื่อให้เกิด Best pracice ในด้านต่างๆ ของแต่ละองค์กร

และในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คุณประที่ป จิตรประทักษ์ นำเสนอวิธีการที่เป็นระบบใน การจัคการโอกาสในการสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมนวัตกรรมตามค่านิยมขององค์กร กระบวนการและตัวอย่างในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร และการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จากการได้รับรางวัล TQC Plus Innovation ในงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2021 Winner Conference The Excellence of the Future Readiness ณ ห้องฏิวัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map