โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
PTTLNG จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565จำนวน 120,300 ตัว
27/04/2565
349

             วันนี้ (27 เมษายน 2565) บริษัท พีทีที แอลเนจี จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี โดยกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตวํน้ำประจำปี 2565" ประกอบด้วย ปู่ดำ ปลาเก๋า หอยหวาน และกุ้งกุลาดำ จำนวนรวม 120,300 ต้ว ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี คุณพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

            ทั้งนี้กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตร์น้ำ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่ PTTLNG มีความตั้งใจในการดำเนินการร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ตลอดจนช่วยเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งทำมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยได้รับความร่วมมีอจากคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ PTTLNG ร่วมกัน นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของ PTTLNG ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นและดูแลช่วยเหลือสงคมและชุมชนอย่างยั่งยีน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map