โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ "โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า"
PTTLNG ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภายใต้โครงการ "โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า" เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
07/04/2565
364

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 คุณสมชาย ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบำรุงรักษา พร้อมด้วยคุณอมร ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และนพ.ชินวัฒน์ ชัยนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง ร่วมส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ "โรงพยาบาล ไฟ จาก ฬา" หนึ่งในโครงการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อใช้อาคารโรงพยาบาลปลวกแดง ขนาด 86.4 กิโลวัตต์

        ทั้งนี้ PTTLNG ดำเนินการติดตั้งเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 โดยโครงการนี้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงปีละ 70 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ 25.45 ไร่ จึงไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาล ในระยะยาวแล้ว ยังรวมถึงการส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ใน ด้านพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map