โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมชม PTTLNG
วพม. รุ่น 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน เยี่ยมชม PTTLNG
20/07/2565
639

        เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คุณอภิวัฒน์ เดชวรสิทธิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และการเงิน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 (วพม. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน จำนวน 80 คน ณ ห้องวังแก้ว โดยได้รับฟังบรรยายสรุป "ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG" พร้อมทั้งรับชมการสาธิตคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่กระบวนการผลิตภายในสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดแห่งที่ 1 และเข้าชมศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ ส่ร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ระดับสากลของ PTTLNG เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นนักบริหาร จากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน ได้นำข้อมูล PTTLNG กิจการด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ไปเผยแพร่ต่อสังคมได้อย่างถูกต้อง

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map