โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมชมดูงาน PTTLNG Terminal
ASCOPE เยี่ยมชมดูงาน PTTLNG Terminal
05/08/2565
347

        วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายอภิวัฒน์ เดชวรสิทธิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และการเงิน ต้อนรับคณะ ASCOPE (ASEAN COUNCIL ON PETROLUEM) จำนวน 70 คน ณ ห้องวังแก้ว ในโอกาสศึกษาดูงาน LNG Terminal ของ PTTLNG โดยได้รับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PTTLNG และเยี่ยมชม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโดรงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้พลังงานทางการเกษตร ภายในศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินการ LNG Terninal ร่วมกับประเทศสมาชิกที่ประกอบกิจการ LNG Terninal ในปัจจุบันและมีแผนก่อสร้าง LING Terminal ในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในความร่วมมือในธุรกิจ Gas & LNG ตลอดทั้ง Value Chain

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map