โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมชม PTTLNG
EEP รุ่นที่ 7 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เยี่ยมชม PTTLNG
09/08/2565
303

      เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณอมร ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร, คุณอภิวัฒน์ เดชวรสิทธิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และการเงิน และ ผู้บริหาร บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหารหรือ Executive Energy Program (EEP รุ่นที่ 7) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน ณ ห้องวังแก้วโดยได้รับฟังการบรรยายสรุป "ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG" และรับชมการสาธิตคุณสมบัติ LNG พร้อมทั้งเยี่ยมชม สถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวระดับสากลของ PTTLNG และการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็น LNG ในโครงการต่างๆ รวมถึงข้อมูลการดำเนินธุรกิจพลังงาน ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลไปร่วมกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map