โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

วพน. รุ่น 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน เยี่ยมชม PTTLNG
วพน. รุ่น 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน เยี่ยมชม PTTLNG
02/09/2565
606

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. คุณสมชาย ระมาศ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและบำรุงรักษา PTTLNG ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 16 (วพน. 16) สถาบันวิทยาการพลังงาน จำนวน 80 คน ณ ห้องวังแก้ว  โดยได้รับฟังบรรยายสรุป ”ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG” พร้อมทั้งรับชมการสาธิต คุณสมบัติก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่กระบวนการผลิต ภายในสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินธุรกิจ ท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวระดับสากลของ PTTLNG เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสื่อมวลชน นักวิชาการ ได้นำข้อมูลและประสบการณ์ศึกษาดูงานกิจการและภาระกิจด้านพลังงานของ PTTLNG ไปเผยแพร่ต่อสังคมได้อย่างถูกต้อง

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map