โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTLNG SPIRIT: Synergy x Responsibility
กิจกรรม Beach Cleaning Day 2022
07/09/2565
1034

วันที่ 7 กันยายน 2565 PTTLNG SPIRIT: Synergy x Responsibility ร่วมกับ GC หน่วยงานราชการในพื้นที่ และกลุ่มประมงหนองแฟบ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยคุณวิศานต์ แก้วประสม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 นำพนักงานและจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ณ บริเวณหาดหนองแฟบ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและพัฒนาชายหาดของจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดและมีทัศนียภาพที่สวยงามต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map