โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

VISTEC เยี่ยมชม PTTLNG
สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน VISTEC เยี่ยมชม PTTLNG
12/09/2565
334

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะอาจารย์และนิสิต สำนักวิชาวิทยาการพลังงงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จำนวน 50 คน เยี่ยมชม PTTLNG โดยมีคุณวิทวัส กลิ่นทโชติ ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา PTTLNG และพนักงานส่วนวิศวกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องวังแก้ว PTTLNG โดยได้รับฟังบรรยายสรุป “ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG” และเข้าเยี่ยมชมพื้นที่กระบวนการผลิต ภายในสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จริงเกี่ยวกับระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้นิสิตมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และนำความรู้ไปพัฒนาในการศึกษางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตงานวิจัย การประดิษฐ์ด้านพลังงาน ต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map