โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิด “อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา”
พิธีเปิด “อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา”
14/09/2565
6322

วันที่ 14 กันยายน 2565 คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา” บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ณ บ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง  

อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมายถึง อาคารจัดแสดงพันธุ์พืชต่างๆ โดยได้ออกแบบตัวอาคารให้มีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงถังเก็บ LNG ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของสถานีแอลเอ็นจี ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นอาคารสำนักงานที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ สังคม ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ตลอดทั้งปี ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองได้ในอนาคต

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อเสริมสร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม ปตท. ในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map