โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม PTTLNG
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม PTTLNG
17/09/2565
582

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. คุณรณพร คล่องคำนวณการ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโครงการ PTTLNG ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 88 คน  นำโดย ดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ ณ ห้องวังแก้ว ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG โดยได้รับฟังการบรรยายพิเศษ “ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PTTLNG และการดำเนินงานในด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต” และเข้าเยี่ยมชม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชม ไม้เมืองหนาว ณ ศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ และ ศูนย์แสดงไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา และเพิ่มมุมมองการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมพลังงานสะอาด เสริมสร้างความมั่นคง ทางพลังงานให้กับประเทศ รวมถึงการนำพลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ประโยชน์ในการวิจัยพืชเมืองหนาว

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map