โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTLNG จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
PTTLNG จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
20/09/2565
1121

วันที่ 20 กันยายน 2565 บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้าน โดยคุณอมร ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ต้อนรับ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ จังหวัดระยอง เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ สถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 ตลอดจนการออกแบบอาคาร “นิทรรศน์พรรณพฤกษาและ  ศูนย์เลิศพนานุรักษ์” ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ PTTLNG ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแฟบ  ตำบลมาบตาพุดจังหวัดระยอง 

ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานจาก LNG สู่การออกแบบอาคารสำนักงานพร้อมระบบนิเวศน์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชื่อ “อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา” หมายถึง อาคารจัดแสดงพันธุ์พืชต่างๆ เป็นอาคารประหยัดหลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการออกแบบ ใช้ความเย็นจาก LNG ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย PTTLNG ได้ออกแบบตัวอาคารให้มีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงถังเก็บ LNG ถือเป็นองค์ประกอบหลักของ สถานีแอลเอ็นจี ที่เห็นและบ่งบอกได้อย่างชัดเจน เป็นอาคารสำนักงานที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวน        การผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังนำความเย็นเหลือทิ้งของ LNG มาใช้ประโยชน์ในระบบปรับอากาศของอาคาร เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและเป็นมิตรกับธรรมชาติ เปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกปล่อยสูญเปล่าให้กลายเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ตลอดทั้งปี ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map