โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTLNG ลงนาม MOU ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง
PTTLNG ลงนาม MOU ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
20/09/2565
597

 วันนี้ ( 20 กันยายน 2565 ) สมชาย ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบำรุงรักษา บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และ แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อใช้อาคารโรงพยาบาลระยอง ขนาด 40 กิโลวัตต์

ทั้งนี้ PTTLNG มีแผนกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2566 ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงปีละ 32 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี จึงไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาล ในระยะยาวแล้ว ยังรวมถึงการส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ใน ด้านพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map