โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTLNG จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
ต้อนรับคณะเทศบาล ชุมชน และกลุ่มประมงในพื้นที่บ้านหนองแฟบ
21/09/2565
724

วันที่ 21 กันยายน 2565 บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้าน โดยคุณอมร ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ต้อนรับคณะเทศบาล ชุมชน และกลุ่มประมงในพื้นที่บ้านหนองแฟบ เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ สถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 ตลอดจนการออกแบบอาคาร “นิทรรศน์พรรณพฤกษาและศูนย์เลิศพนานุรักษ์” ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ PTTLNG ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแฟบ  ตำบลมาบตาพุดจังหวัดระยอง  อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เป็นอาคารประหยัดหลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์เลิศพนานุรักษ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่า PTTLNG ได้ออกแบบโดยสะท้อนแนวคิดหลักของการประสานกันอย่างลงตัวระหว่างอุตสาหกรรมและธรรมชาติ ภูมิทัศน์โดยรอบจึงออกแบบให้มีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทต่าง ๆ โดยการขุดขยายบริเวณที่ลุ่มเดิมให้กว้างและลึกมากขึ้น PTTLNG ในฐานะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประทศ มีภารกิจในการให้บริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มุ่งมั่นในการใช้พลังงานสะอาด แนวทางการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ในด้านพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม ปตท. ในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map