โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTLNG จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
PTTLNG จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน ระยอง
22/09/2565
542

วันที่ 22 กันยายน 2565 บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้าน โดยคุณอมร ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ระยองเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ สถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 ตลอดจนการออกแบบอาคาร “นิทรรศน์พรรณพฤกษาและศูนย์เลิศพนานุรักษ์” ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ PTTLNG ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุดจังหวัดระยอง  PTTLNG นำแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศดั้งเดิม นำ“ต้นแฟบ”ไม้พุ่มเนื้อแข็ง ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่น ของพื้นที่ “หนองแฟบ” รวมถึงการพรรณไม้พื้นถิ่นกว่า 200 ชนิด มาปลูก ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้ง อาทิ สังคมพืชป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าเสม็ด และพืชชายน้ำ  เพื่อความหลากหลายของระบบนิเวศและเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับป่าไม้มากที่สุด PTTLNG ในฐานะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประทศ มีภารกิจในการให้บริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มุ่งมั่นในการใช้พลังงานสะอาด แนวทางการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG ในด้านพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม ปตท. ในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map