โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

วันชาติประเทศซาอุดิอาระเบีย
งานเฉลิมฉลองวันชาติประเทศซาอุดิอาระเบีย ครบรอบ 92 ปี
26/09/2565
422

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติประเทศซาอุดิอาระเบีย ครบรอบ 92 ปี โดย คุณอมร ณ ถลาง, คุณนราโตแย้ม และ คุณรพีพรรณ วงเวียน ได้เป็นตัวแทน บริษัทฯ นำดอกไม้จาก Miracle Farm เข้าแสดงความยินดีกับ H.E. Mr. Essam Saleh Algetale อุปทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์  และเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ของ Miracle Farm กับประเทศซาอุดิอาระเบียในอนาคต

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map