โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สาขา Smart Energy Saving
รางวัลโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สาขา Smart Energy Saving
30/09/2565
646

คุณสมชาย ระมาศ รองฯ วิศวกรรมและบำรุงรักษา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality” รับมอบรางวัล โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 สาขา Smart Energy Saving

วันที่ 30 กันยายน 2565 - นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “Eco Journey to Carbon Neutrality” พร้อมด้วย ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรี, รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ., นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. และ ส.อ.ท. เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร สำหรับงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565 “Eco Innovation Forum 2022” นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ.และ ส.อ.ท เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้แก่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม/ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้มีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้รับการรับรอง ระดับ Eco-World Class จำนวน 6 แห่ง, ระดับ Eco-Excellence จำนวน 20 แห่ง, Eco-Champion จำนวน 38 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 2 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory) จำนวน 70 แห่ง และโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 132 แห่ง, โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น จำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง Water Footprint อีกจำนวน 10 แห่ง

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map