โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

กฐินสามัคคี ณ วัดตากวน
ผู้บริหารและพนักงาน PTTLNG ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตากวน 28 ตุลาคม 2565
28/10/2565
593

ผู้บริหารและพนักงาน PTTLNG ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตากวน 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงาน PTTLNG ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่ง PTTLNG เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โดยได้ยอดเงินบริจาคเพื่อทำบุญกฐินสามัคคี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,130,119 บาท ถวายวัดตากวนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ บูรณปฏิสังขรณ์วัด 

ทั้งนี้ ประเพณีทอดกฐินดังกล่าว PTTLNG ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับกลุ่ม ปตท. มาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆปี โดยจัดหมุนเวียนไปทุกวัดเพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดระยอง ตลอดจนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปควบคู่กับการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและขออนุโมทนาบุญมายังพนักงาน PTTLNG ทุกคน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map