โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTLNG รับรางวัล
PTTLNG รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ
31/10/2565
388

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คุณนรา โตแย้ม ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นตัวแทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 จากคุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  ในฐานะองค์กรที่มี การบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ระดับประเทศ  สะท้อน ความพยายามในการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์อันเป็นระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ PTTLNG ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map