โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

PTTNGD
PTTNGD เยี่ยมชม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2
09/11/2565
622

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณยุทธศาสตร์ พรมแบน ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม และคุณนฤนาถ หุ่นเจริญ ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม PTTLNG ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTTNGD)  จำนวน 60 คน ในโอกาสเยี่ยมชม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยได้รับฟังบรรยายสรุป ”ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ PTTLNG” และเยี่ยมชมห้องควบคุมส่วนกลาง หลังจากนั้นได้เข้าชม ไม้เมืองหนาวภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map