โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

APEC Voice of The Future (VOTF)
APEC Voice of The Future (VOTF) เยี่ยมชม PTTLNG
15/11/2565
466

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-15.30 น. คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ (กจญ.),คุณอมร ณ ถลาง (รบก.),คุณสมชาย ระมาศ (รศบ.), คุณอภิวัฒน์ เดชวรสิทธิ (รผก.)และคุณปาจรีย์ ลพสัตถยุทธ (รอง กจญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน PTTLNG ให้การต้อนรับคณะทำงาน APEC Voice of The Future (VOTF) และผู้แทนเยาวชนจาก 21 เศรษฐกิจ จำนวน 110 คน ในโอกาสเยี่ยมชม PTTLNG โดยได้รับฟังบรรยาย PTTLNG Business Overview ณ ห้องวังแก้ว หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่กระบวนการผลิต ภายในสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 และศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เลิศพนานุรักษ์ และไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 เพื่อนำความรู้ PTTLNG ที่สร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศไทยและนำข้อมูลการใช้ประโยชน์จากความเย็นของ LNG ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Open, Connect, Balance” ในเวทีการประชุม VOTF และการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map