โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
PTTLNG ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง
18/11/2565
520

บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีคุณสมชาย ระมาศ รองรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบำรุงรักษา PTTLNG เป็นผู้ส่งมอบให้กับ นายแพทย์สุรชัย คำภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง ในพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

โครงการการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง ใด้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2565 นับเป็นแห่งที่ 3 ของโรงพยาลในพื้นที่จังหวัดระยองที่ PTTLNG เข้าดำเนินการปัจจุบันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยได้มีการนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในโรงพยาบาลบ้านฉาง ทั้งนี้การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ดังกล่าว จะช่วยให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สอดรับกับนโยบายของประเทศในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map