โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)
สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เยี่ยมชม PTTLNG
29/11/2565
197

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. คุณวิทวัส กลิ่นทโชติ ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา PTTLNG ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จำนวน 145 คน ในโอกาสเยี่ยมชม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยได้รับฟังบรรยาย ณ ห้องออดิทอเรียม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมช่าติเหลว LNG ที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมไม้เมืองหนาว ภายในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ที่มีการออกแบบอาคารและมีการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map