โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2
06/12/2565
565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณวิศานต์ แก้วประสม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2 และคุณระวิวัฒน์ เถลิงโชค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และการเงิน ให้การต้อนรับ คุณวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ คุณสาร์รัฐ ประกอบชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ  และเยี่ยมชมพื้นที่ และพื้นที่จัดแสดงพืชเมืองหนาวอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา  ซึ่งใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นจากก๊าซ LNG ณ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดย นับเป็นโอกาสที่ดีในการวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและผลักดันความยั่งยืนในมิติด้านนโยบายและแผนพลังงานของ PTTLNG ต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map