โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565
PTTLNG ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565
15/12/2565
501

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอมร ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร PTTLNG ให้การต้อนรับคุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 โดยมีคุณสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผวจ.ระยอง คุณครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ อปท.ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลือกกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา PTTLNG ในโอกาส เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map