โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2566
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2566 หน่วยงานราชการ
20/12/2565
310

วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 คุณประทีป จิตรประทักษ์ (รปก.), ผู้บริหารและพนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณจินดารัตน์ โรมา หัวหน้า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด  และ เข้าสวัสดีปีใหม่ นาวาตรี อกนิษฐ์ จินตนุกูล หัวหน้าสำนักงานนำร่องมาบตาพุดและเจ้าพนักงานนำร่องมาบตาพุด  เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการรับเรือ LNG อย่างต่อเนื่อง

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map