โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม PTTLNG
31/01/2566
248

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. คุณนรา โตแย้ม ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม PTTLNG ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PTTLNG ให้กับ คณะนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 40 คน ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 และรับชมการสาธิตคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติเหลว หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมไม้เมืองหนาวภายใน Climatic Dome อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการผลิต นอกห้องเรียน และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map