โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เยี่ยมชม PTTLNG
20/02/2566
265

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. พนักงานกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PTTLNG จากคุณศิริวรรณ กันธิยะ พนักงานพาณิชยกิจ ณ ห้องออดิทอเรียม หลังจากนั้นได้รับชมการสาธิตคุณสมบัติ LNG และเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ Central Control Room ตลอดจนการนำความเย็นมาใช้ประโยชน์กับระบบปรับอากาศและปลูกไม้เมืองหนาวภายภายใน Climatic Dome  อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map