โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชม PTTLNG
20/02/2566
764

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.คุณนรา โตแย้ม ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม PTTLNG ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PTTLNG ให้กับ คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 40 คน ณ ห้อง A121 ในการเข้าเยี่ยมชมสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจจากการศึกษาดูงานใน องค์กรที่มีความก้าวหน้า ทางนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ Central Control Room และการนำความเย็นมาใช้ประโยชน์กับระบบปรับอากาศและปลูกไม้เมืองหนาวภายภายใน Climatic Dome อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map