โหมดกลางคืน :
| ขนาดฟอนต์:

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
นยปส. รุ่นที่ 14 เยี่ยมชม PTTLNG
03/03/2566
203

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. คุณปาจารีย์ ลพสัตถยุทธ รองกรรมการผู้จัดดการใหญ่บริหารองค์กร PTTLNG  ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 90 คน ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT2)  โดยได้รับฟังบรรยาย ”ความสมดุลระหว่างชุมชนกับการดำเนินธุรกิจ PTTLNG อย่างมีธรรมาภิบาล” ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 และรับชมการสาธิตคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติเหลว หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ Central Control Room และการนำความเย็นมาใช้ประโยชน์กับระบบปรับอากาศและปลูกไม้เมืองหนาวภายภายใน Climatic Dome  อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารประหยัดพลังงาน

อัลบั้มรูปภาพ
ข่าวอื่นๆ
การใช้คุกกี้ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
site map